اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 648
تعداد پذیرش 105
تعداد پذیرش بدون داوری 14
تعداد عدم پذیرش 316
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 138

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 230
تعداد مشاهده مقاله 731359
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 202072
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 100 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 362 روز
متوسط زمان داوری 49 روز
متوسط زمان پذیرش 637 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 490 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 378 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 130 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 373 روز
درصد پذیرش 16 %