تحلیلی بر حکم جمع خوانی قران در دیدگاه سلفیانِ تکفیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده

در منابع دینی شیعه و سنی سفارش های فراوانی برای قرائت قران با ترتیل و صدای بلند وارد شده است. پیرو همین توصیه ها در جوامع اسلامی قرائت های فردی و دستجمعی مرسوم بوده وهست. قرائت فردی قران به اجماع مسلمانان جایز و سنت است. اما در این میان سلفیان تکفیری به عنوان فرقه ای از فرق اسلامی راهی متفاوتر از دیگر فرق امت در پیش گرفته اند. این جریان فکری افزون بر این که جمع خوانی قران را جایز و مباح نمی دانند بلکه ان را بدعت می انگارند. در این میان سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که ایا واقعا چنین سبکی از قرائت قران بدعت است؟ پژوهش پیش روی در راستای پاسخگوی به سوال فوق با روشی اسنادی و تحلیلی با نظر در منابع اهل سنت و سلفیان ابتدا حکم جمع خوانی قران را در دیدگاه علمای اهل سنت مطالعه و سپس به تبیین و تحلیل دیدگاه سلفیان می پردازد و در انتها به این نتیجه می رسد که دیدگاه سلفیان در بدعت انگاری قران جمعی قران فاقد مستند شرعی و عقلی و در جهت خلاف اجماع مسلمان شیعه و سنی است. از دیگر یافته های نوشتار حاضر این است که قرائت جمعی قران جایز و مشروع و دلایلی از قران و سنت و سیره صحابه و مسلمین این عمل را تائید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

تحلیلی بر حکم جمع خوانی قران در دیدگاه سلفیانِ تکفیری

نویسنده [English]

  • hamze alii bahrami
استادیار دانشگاه اصفهان
چکیده [English]

در منابع دینی شیعه و سنی سفارش های فراوانی برای قرائت قران با ترتیل و صدای بلند وارد شده است. پیرو همین توصیه ها در جوامع اسلامی قرائت های فردی و دستجمعی مرسوم بوده وهست. قرائت فردی قران به اجماع مسلمانان جایز و سنت است. اما در این میان سلفیان تکفیری به عنوان فرقه ای از فرق اسلامی راهی متفاوتر از دیگر فرق امت در پیش گرفته اند. این جریان فکری افزون بر این که جمع خوانی قران را جایز و مباح نمی دانند بلکه ان را بدعت می انگارند. در این میان سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که ایا واقعا چنین سبکی از قرائت قران بدعت است؟ پژوهش پیش روی در راستای پاسخگوی به سوال فوق با روشی اسنادی و تحلیلی با نظر در منابع اهل سنت و سلفیان ابتدا حکم جمع خوانی قران را در دیدگاه علمای اهل سنت مطالعه و سپس به تبیین و تحلیل دیدگاه سلفیان می پردازد و در انتها به این نتیجه می رسد که دیدگاه سلفیان در بدعت انگاری قران جمعی قران فاقد مستند شرعی و عقلی و در جهت خلاف اجماع مسلمان شیعه و سنی است. از دیگر یافته های نوشتار حاضر این است که قرائت جمعی قران جایز و مشروع و دلایلی از قران و سنت و سیره صحابه و مسلمین این عمل را تائید می‌کند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • قران"
  • قرائت جمعی"
  • " سلفیان"
  • " بدعت