نقش گفتار و ادبیات زبانی در سلامت فردی از منظر نهج البلاغه

نوع مقاله: علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

بالاترین هدف ادیان الهی ارتقای معنوی انسان است. اسلام، انسان را دارای ابعاد و وجوه متعدد دانسته و از تأثیر و تأثر ابعاد مختلف وجودی او سخن گفته و رشد وکمال وی را در تمام ابعاد مدنظر داشته است. نظام اخلاقی ترسیم شده از سوی درس آموختگان این مکتب می‌‌تواند بهترین الگو جهت حفظ سلامت و ارتقای انسان به بالاترین درجات کمال انسانی او باشد. گفتاریکی از مهمترین وجوه در هندسه‌ی شش وجهی نظام اخلاق فردی ترسیم شده از سوی حضرت علی(ع) در نهج‌البلاغه است. از این رو اصلاح ادبیات زبانی گامی مهم در بسامانی نظام اخلاقی و درنتیجه تضمین سلامت فرد است. از منظر امام (ع) بدون بسامانی گویش‌‌‌ها، ساختار اخلاق و نظامِ ایمان، به‌سامان نمی‌‌شود. در مقاله‌ی حاضر مصادیقی از گفتار سلامت‌افزا ازمنظرامیرمومنان(ع) از کتاب شریف نهج البلاغه گردآوری شده است. گفتارپروامدارانه و بخردانه، ادبیات نرم و ملایم، کلام مبتنی برصدق، کم‌گویی، سخن حق، انتقاد سازنده، راز و نیاز و مناجات با خداوند و... از مهم‌ترین عوامل ارتقابخش سلامت روحی، معنوی و اخلاقی فرد شمرده می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Accuracy of Speech in Spiritual Health According to Nahjolbalagha

نویسندگان [English]

  • samira doostnavaz 1
  • parvin baharzade 2
1 AL-Zahra university,tehran
2 Faculty Member of Al-Zahra University
چکیده [English]

The main goal of religions is human's spiritual perfection. Islam considers human being with two spiritual and worldly aspects and explains about the connections of these aspects with each other and his growth and perfection have been taken into consideration. Thus, amoral system which raises from the thoughts of people trained in Islamic culture would be the best pattern for such perfection. Imam Ali (peace be upon him) established his moral system on six bases of worldview, value, tendency, method, action and speech. As a result, one of the ways of improving morality and individuals is to correct their speech. In this regard, in the article examples of high-level health speeches are collected from Amir momenan' sperspective from Nahjlbalaghah' book. On one hand, Imam Alicounting some factors as the main reasons of perfection in spirituality and morality of the individuals: wise speeches, gentle words, frank speeches, truthfulness, effective criticism, praying to God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morality
  • Speeches
  • Nahjlbalaghah
  • The spiritual health