دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 1-176 
3. تحلیل و بررسی زیباشناسی خطبۀ فدکیّة حضرت زهرا(س)

صفحه 57-76

10.22054/ajsm.2016.5038

اصغر طهماسبی بلداجی؛ نفیسه حاجی رجبی؛ لیلا قنبری


6. نقش سیاق در تفسیر آیة تبلیغ

صفحه 137-161

10.22054/ajsm.2016.5041

عباس اسماعیلی زاده؛ محبوبه غلامی