نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه قرآن دانشگاه قرآن و حدیث تهران

چکیده

در این تحقیق به روش مطالعه توصیفی – تحلیلی، به این سوال پاسخ داده می شود که چه مولفه هایی بر کمال علمی و عملی انسان تاثیر نهاده و موجب می شود تا از فرصت زندگی در این دنیا که بهترین و بلکه تنها زمان برای برای رشد و پرورش روح است استفاده نماید ؟ و راهکارهای قرآن و عرفان درباره این مسئله چیست ؟ پس از گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل آن ها به روش تحلیل محتوا این نتایج به دست آمده است:
نگاه حضرت امام خمینی (ره) و آیت الله جوادی آملی (حفظه الله) به گونه ای است که بر خلاف برخی دیگر از اهل عرفان، در تقسیم بندی اولیّه ی خویش ، انسان را به دو قسم انسان کامل و انسان حیوان ، تقسیم نمی نمایند ؛ بلکه انسان را برخلاف حیوانات ، دارای دو مقام دانسته ؛ که به جهت داشتن مقام عنداللهی ،برای دور شدن از خوی حیوانی ، می بایستی سیر استکمالی داشته باشد ، چنان که هدف از خلقت نیز چنین بوده است .
از نگاه ایشان، انسان به دلایل متعددی نسبت به دیگر موجودات از کرامت برخوردار است که از جمله این دلایل می توان به موضوع جانشینی و خلافت انسان بر روی زمین و نیز قوس نزول و صعود او و بودن انسان کامل به عنوان وجه باقی خداوند در روی زمین اشاره کرد .انسان دارای مقامات و درجات متعدد و فراوانی می باشد و در سیر تکاملی خویش غیر متناهی است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Ripen Process of human in Mystical Interpretation of Imam Khomeini and Ayatollah Javadi Amoli

نویسنده [English]

  • elahe hadian rasanani

عضو هیات علمی گروه قرآن دانشگاه قرآن و حدیث تهران

چکیده [English]

This research is applied and it is made With the aim of evaluating the scientific and practical perfection of man in the Qur'an and mystic . In this research with the analytic methods, is answered this question : What components influence into the scientific and practical perfection of man and Make up him to uses the opportunity to live in this world that is the best time to grow and nurture the soul ? What are the strategies of Quran and mysticism about it? After collecting data and analyzing them using a library of content analysis obtained the results : Attitude of Imam Khomeini and Ayatollah Javadi Amoli is such that, unlike some other mystics, do not share in their initial classification, the man two types of the perfect man animals, but Believe That humans, unlike animals, are the two official Due to a high position with Allah, away from the animal trait, must be completed As well as the purpose of creation is . For various reasons Human beings have dignity than Other creatures . Among the reasons : succession Man on Earth and The arc of descent and ascent . and The Perfect Man as the Remain of God On earth . The Man has many degrees . Human evolution itself is a non-finite.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Ripen Process of huma "
  • "Caliph of Allah"
  • " Anthropology"
  • " Imam Khomeini "
  • "Ayatollah Javadi Amoli "