شماره تماس : 48393705 متقاضیان می توانند سوالات خود را حسب مورد ازطریق تماس مطرح نمایند، لطفا جهت پیگیری مقالات فقط از طریق قسمت تماس با ما سامانه اقدام فرمایید.

شماره تماس 49-88692345 داخلی 162

تذکر:*** پیگیری  مقالات ارسالی  صرفا از  طریق سامانه نشریات  (بخش تماس با ما) امکان پذیر می باشد.***