نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم و معارف نهج البلاغه دانشگاه کاشان و مدرس دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان

چکیده

با نگاهی گذرا به تاریخ زندگی پیامبران الهی این واقعیت را به روشنی می توان دریافت که آنان رهبری جوامع بشری را در حوزه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی مورد اهتمام قرار داده و در پی رسالت الهی خود ضمن مبارزه با انواع انحرافات اعتقادی و اخلاقی با ناهنجاری های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز شدیداً برخورد می کردند و برای اصلاح آن ها به تلاش های گسترده ی طاقت فرسایی دست می زدند. حال آنکه، سکولاریسم نظریه ای است که بر محدودیت نقش دین در زندگی تأکید دارد و یکی از خواسته های اصلی آن جدایی دولت از نهاد دین است. سکولارها دین را امری فردی می دانند که شایستگی دخالت در امور مهم زندگی از جمله حکومت را ندارد. به عبارت دیگر، آنان در پی حکومت و دولتی مستقل از دین هستند. از این رو، غایت نوشتار حاضر این است که به سبک مسئله محور، با روش توصیفی-تحلیلی و به صورت کتابخانه ای، اولاً: به رهیافت علوی(ع) در مقوله ی دین و سیاست دست یابد. ثانیاً: به نقد وارده بر نظریه ی سکولاریسم، مبنی بر جدایی دین از سیاست با توجه به دیدگاه امام علی(ع) بپردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the theory of separation of Religious Institution from Government in the Alawid School

نویسندگان [English]

  • akram ahmadianahmadabadi 1
  • Mahdi Ganjvar 2

1 PhD Nahj-Al-Balagheh Sciences University of Kashan and Lecturer University of Isfahan

2 Assistant Professor of Department of Philosophy Islamic theology, University of Esfahan

چکیده [English]

One glance at the life history of the divine prophets is the result of their leadership in communities was contains various spheres of individual and social life and the worldly and otherworldly. They in addition to fight with doctrinal and moral deviations, fought with Social, economic and political deviations and they work hard to correct them. But secularism is a theory that emphasizes the limitations of the role of religion in life and one of the secularism main demands is separation of religious institution from government. Secularists believe that religion is something individual and it does not deserve to interfere in the affairs of life, including government. In the other words, Secularists want an independent government and state of religion, so the aim of this study is to problem - oriented style with an Analytical method and by library research, First, Alavi approach in the field of religion and politics to achieve. Secondly, criticism of the theory of separation of religion from politics secularism based on the words of Imam Ali (PBUH).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali(PBUH)
  • Nahj- Al-Balaghah
  • Religion
  • Secularism
  • politics