دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. برهان افول :احتجاج ابراهیم علیه السلام بر توحید ربوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1396

10.22054/ajsm.2017.19491.1275

محسن میری


2. نقد و بررسی ترجمه‌های مشهور معاصر بر اساس تجزیه به آحاد واژگان بر اساس هفت واژه از قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1396

10.22054/ajsm.2017.14644.1191

محمد شریفی؛ هوشنگ بیگی یارولی


3. بررسی و تحلیل مفهوم قصـر در سوره نجم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1396

10.22054/ajsm.2017.7652

حسن مجیدی؛ پروین تیموری


4. تفسیر تطبیقی آیه 21 سوره روم و رویکردهای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1396

10.22054/ajsm.2017.16721.1216

حمیده شورگشتی؛ محمدعلی رضایی اصفهانی


5. سیر استکمالی انسان در تفسیر عرفانی امام خمینی (ره) و آیت الله جوادی آملی (حفظه الله)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1396

10.22054/ajsm.2017.5201.1046

الهه هادیان رسنانی


6. بنیادهای هویت مداری زن در آموزه‌های مکتب نبوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1396

10.22054/ajsm.2017.11242.1123

مجتبی عطارزاده


7. تحلیل و نقد استدلال‌های سلفیان درباره زیارت قبور با تاکید بر اندیشه های ابن‌تیمیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1397

10.22054/ajsm.2017.19786.1272

حمزه علی بهرامی


8. واکاوی نظریه ی «جدایی نهاد دین از حکومت» در مکتب علوی(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1397

10.22054/ajsm.2017.13758.1167

اکرم احمدیان احمدآبادی؛ مهدی گنجور


9. جلوه های هنر روایت سینمایی در خطبه 91 نهج البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1397

10.22054/ajsm.2019.3598.1018

مریم سرگزی؛ ولی الله حسومی


10. تاثیر اختلاف قرائات درتفسیر و فهم برخی از آیات سوره بقره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1398

10.22054/ajsm.2019.18026.1237

خدیجه احمدی بیغش؛ طاهره محسنی


11. بازخوانی انتقادیِ آرای ژیلیو در اعتبارسنجی تفسیر روایی دوران نخستین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1398

10.22054/ajsm.2019.36646.1470

حسن رضایی هفتادر؛ صفر نصیریان؛ حسین علوی مهر


12. تحلیلی بر حکم جمع خوانی قران در دیدگاه سلفیانِ تکفیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1398

10.22054/ajsm.2019.26588.1362

حمزه علی بهرامی


13. آسیب شناسی تضمین در ترجمه های فارسی قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1398

10.22054/ajsm.2019.12206.1140

صدیقه موسوی


14. نقش گفتار و ادبیات زبانی در سلامت فردی از منظر نهج البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1398

10.22054/ajsm.2019.30513.1415

سمیرا دوست نواز؛ پروین بهارزاده


15. بررسی و نقد شیوه تدبر سوره - واژه‌ محور قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

10.22054/ajsm.2020.48667.1575

روح الله محمدعلی نژاد عمران؛ حمید نصرتی؛ فرزاد دهقانی


16. تحلیل انتقادی آرای منکران وجود اعجاز در داستان های قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1398

10.22054/ajsm.2020.46033.1556

محمد حسین بیات؛ نجمه قربانی افخم؛ عباس اشرفی