دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، پاییز 1390، صفحه 1-188 
1. ولایت عصبه از دیدگاه نهج‌البلاغه

صفحه 1-22

منصور پهلوان؛ حامد شریعتی نیاسر