نویسنده = خرمی، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. موعودگرایی در قرآن و عهدین

دوره 5، شماره 14، بهار 1393، صفحه 35-66

محمد هادی یداله پور؛ مرتضی خرمی؛ سیده فاطمه حسینی