آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1029
تعداد پذیرش 219
تعداد پذیرش بدون داوری 14
تعداد عدم پذیرش 479
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 183

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 47
تعداد مقالات 345
تعداد مشاهده مقاله 1794020
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 291399
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 73 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 280 روز
متوسط زمان داوری 38 روز
متوسط زمان پذیرش 515 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 490 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 348 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 101 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 359 روز
درصد پذیرش 21 %