آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 854
تعداد پذیرش 148
تعداد پذیرش بدون داوری 14
تعداد عدم پذیرش 407
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 163

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 38
تعداد مقالات 266
تعداد مشاهده مقاله 1295916
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 244148
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 85 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 327 روز
متوسط زمان داوری 42 روز
متوسط زمان پذیرش 614 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 490 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 372 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 112 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 400 روز
درصد پذیرش 17 %