آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 803
تعداد پذیرش 141
تعداد پذیرش بدون داوری 14
تعداد عدم پذیرش 380
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 155

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 266
تعداد مشاهده مقاله 1144054
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 232903
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 90 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 343 روز
متوسط زمان داوری 44 روز
متوسط زمان پذیرش 631 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 490 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 373 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 117 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 363 روز
درصد پذیرش 18 %