اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 694
تعداد پذیرش 111
تعداد پذیرش بدون داوری 14
تعداد عدم پذیرش 355
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 147

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 237
تعداد مشاهده مقاله 871241
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 213208
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 102 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 366 روز
متوسط زمان داوری 47 روز
متوسط زمان پذیرش 627 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 490 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 391 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 123 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 335 روز
درصد پذیرش 16 %