اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 673
تعداد پذیرش 111
تعداد پذیرش بدون داوری 14
تعداد عدم پذیرش 344
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 141

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 236
تعداد مشاهده مقاله 798557
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 208063
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 104 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 377 روز
متوسط زمان داوری 47 روز
متوسط زمان پذیرش 627 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 490 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 397 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 128 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 338 روز
درصد پذیرش 16 %