اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 728
تعداد پذیرش 121
تعداد پذیرش بدون داوری 14
تعداد عدم پذیرش 362
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 149

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 256
تعداد مشاهده مقاله 977679
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 220477
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 98 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 354 روز
متوسط زمان داوری 45 روز
متوسط زمان پذیرش 616 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 490 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 385 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 121 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 327 روز
درصد پذیرش 17 %