آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 921
تعداد پذیرش 178
تعداد پذیرش بدون داوری 14
تعداد عدم پذیرش 441
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 171

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 305
تعداد مشاهده مقاله 1573699
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 262441
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 81 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 309 روز
متوسط زمان داوری 41 روز
متوسط زمان پذیرش 565 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 490 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 363 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 107 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 444 روز
درصد پذیرش 19 %