آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 967
تعداد پذیرش 199
تعداد پذیرش بدون داوری 14
تعداد عدم پذیرش 466
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 180

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 45
تعداد مقالات 315
تعداد مشاهده مقاله 1667994
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 272136
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 78 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 295 روز
متوسط زمان داوری 39 روز
متوسط زمان پذیرش 541 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 490 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 355 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 103 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 424 روز
درصد پذیرش 21 %