آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1051
تعداد پذیرش 220
تعداد پذیرش بدون داوری 14
تعداد عدم پذیرش 487
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 185

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 47
تعداد مقالات 345
تعداد مشاهده مقاله 1831142
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 301960
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 71 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 268 روز
متوسط زمان داوری 38 روز
متوسط زمان پذیرش 513 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 490 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 349 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 100 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 359 روز
درصد پذیرش 21 %