نویسنده = سهرابیان، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. آرزو در اسلام

دوره 5، شماره 14، بهار 1393، صفحه 89-108

جمال فرزند وحی؛ فاطمه سهرابیان