نویسنده = شاکر، محمد کاظم
تعداد مقالات: 2
1. تواتر قرآن و چالش های فرارو

دوره 5، شماره 17، زمستان 1393، صفحه 59-84

10.22054/ajsm.2015.1478

نانسی ساکی؛ محمد کاظم شاکر


2. نقش روایات در تعیین تاریخ تثبیت نهایی متن قرآن

دوره 5، شماره 15، تابستان 1393، صفحه 7-36

محمد کاظم شاکر؛ نانسی ساکی