نویسنده = رحمانی، مهری
تعداد مقالات: 1
1. دیدگاه اسلام و یهود دربارة سحر

دوره 5، شماره 15، تابستان 1393، صفحه 105-132

حسام الدین خلعتبری؛ مهری رحمانی