اصول و روشهای نقد از دیدگاه قرآن و نهج‌البلاغه

محمد شعبانپور؛ فرشته کوئینی

دوره 5، شماره 15 ، تیر 1393، ، صفحه 133-156

https://doi.org/10.22054/ajsm.2014.1307

چکیده
  چکیدهنقّادی و نقدپذیری در جامعة اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. انتقاد صحیح موجب شناخت نقاط قوّت و ضعف می‌شود و از این طریق به پیشرفت و اصلاح امور می‌انجامد. برای اینکه هدف اصلی نقد که تکامل و اصلاح فرد و جامعه است و مورد تأکید دین اسلام نیز می‌باشد، محقّق شود، لازم است نقد مبتنی بر اصول و روش‌های صحیح انجام شود. بهترین راه ...  بیشتر