نویسنده = عباس پور وازیک، محدثه
تعداد مقالات: 1
1. بکاء ممدوح از منظر قرآن و روایات

دوره 5، شماره 17، زمستان 1393، صفحه 7-31

10.22054/ajsm.2015.1466

عباس اشرفی؛ محدثه عباس پور وازیک