نویسنده = صادقی، عماد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل آیات مربوط به جامعیّت قرآن مجید

دوره 6، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 7-30

10.22054/ajsm.2016.5036

قاسم فائز؛ ابوالفضل نوروزی؛ عماد صادقی