نویسنده = نوری همدانی، محمد ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. واقعة غدیر خُم و عوامل تغییر مسیر اصلی آن با تکیه بر آیات و روایات

دوره 5، شماره 17، زمستان 1393، صفحه 33-58

10.22054/ajsm.2015.1477

محمد حسین بیات؛ محمد ابراهیم نوری همدانی