تحلیل آیات مربوط به جامعیّت قرآن مجید

قاسم فائز؛ ابوالفضل نوروزی؛ عماد صادقی

دوره 6، شماره 21 ، دی 1394، ، صفحه 7-30

https://doi.org/10.22054/ajsm.2016.5036

چکیده
  چکیده برخی آیات قرآن بر جامعیّت معارف قرآن دلالت دارند، امّا برخی این آیات را بدین معنا می‌دانند که همه چیز در قرآن وجود دارد. اطلاق ظاهری این آیات از سویی، و درک نکردن این حقیقت برای عموم مردم از سویی دیگر سبب شده است تا برخی به توجیه منظور الهی در این آیات بپردازند. همین امر سبب شده است تا در نحوة اظهار نظر دانشمندان اسلامی دربارة ...  بیشتر