سبک زندگی دینی (مطالعة موردی؛ تحلیلی بر عوامل اسراف و مصرف‌گرایی)

اژدر شمخانی؛ آریان نادر بیگدیلو؛ عسگر درویش

دوره 6، شماره 19 ، تیر 1394، ، صفحه 49-78

https://doi.org/10.22054/ajsm.2015.2851

چکیده
  چکیده سال 1392 از سوی مقام معظّم رهبری به عنوان سال «حماسة سیاسی و حماسة اقتصادی» نامگذاری شده است. بنابراین، اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف به منظور یکی از ابعاد تحقّق حماسة اقتصادی برای جامعه از اهمیّت بسیار زیادی برخوردار است، به طوری که فرهنگ مصرفی مناسب، امکان سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند و از این طریق می‌تواند موجب رشد ...  بیشتر