نویسنده = دریساوی، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. سبک زندگی پیامبر(ص) و ائمّه(ع) در مواجهه با دیگران

دوره 6، شماره 19، تابستان 1394، صفحه 137-160

10.22054/ajsm.2015.2856

علی نقی فقیهی؛ حسن نجفی؛ سمیه دریساوی