قرآن پژوهی
تبیین مفهوم «صَدُّ عَنْ سبیل‌الله» در قرآن

سیده زینب رضوی‌کیا (بام‌زد)؛ راضیه اخلاقی

دوره 8، شماره 28 ، مهر 1396، ، صفحه 171-209

https://doi.org/10.22054/ajsm.2019.12191.1139

چکیده
  «صدُّ عن سبیل‌الله» یکی از پرکاربردترین مفاهیم قرآنی است که به‌شدت در قرآن نهی شده‌است و شناخت تمام جوانب آن نیز منجر به بازشناسی بسیاری از معارف اسلامی می‌شود و ‌به‌رغم جایگاه تعیین‌کننده‌ای که در معارف قرآنی و اخلاقی و یا حتّی ارتباطی که با مباحث فقهی و کلامی دارد، چنان‌که باید و شاید، بازشناخته نشده‌است. «صدّ عَنْ ...  بیشتر