مفهوم‌شناسی واژه‌های ارتباطات اجتماعی در قرآن کریم

احمد زرنگار

دوره 1، شماره 1 ، دی 1389، ، صفحه 157-170

https://doi.org/10.22054/ajsm.2011.5448

چکیده
  نوشته‌ی حاضر تلاش می‌کند تا کلیدواژه‌های اجتماعی قرآن کریم را که به واژه «ألْمجتمع»، یعنی«جامعه» نزدیک است و ارتباط تنگاتنگی با آن دارد، مفهوم‌شناسی نماید و دلالت آن واژگان را بر حیات اجتماعی انسان و ارتباط‌های اجتماعی میان فردی و جمعی تبیین نموده و آیات شریفه مرتبط با آن واژه‌ها را مطرح نماید و اقوال مختلف دانشمندان ...  بیشتر