نویسنده = سیمرغی زنوزی، مسلم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی المیزان و روح المعانی در مقوله‌ی معاد جسمانی

دوره 3، شماره 6، بهار 1391، صفحه 121-144

مسلم سیمرغی زنوزی؛ صمد عبداللهی عابد