نویسنده = موسوی کراماتی، سید محمد تقی
تعداد مقالات: 1
1. انگاره‌شناسی قرآن و نقش آن در تبیین جامعیت قرآن

دوره 8، شماره 28، پاییز 1396، صفحه 65-84

10.22054/ajsm.2019.19606.1269

محمدتقی دیاری بیدگلی؛ سید محمد تقی موسوی کراماتی