مقایسة «رجاء» در قرآن و مزامیر

قربان علمی؛ مجید نائمی

دوره 7، شماره 23 ، تیر 1395، ، صفحه 151-186

https://doi.org/10.22054/ajsm.2016.7458

چکیده
  «رجاء» عاملی حیاتی در زندگی انسان و جزء لاینفک آن است. نبود آن آدمی را به یأس و افسردگی دچار کرده، روند طبیعی زندگی انسان را متوقف می‌سازد؛ زیرا بدون امید، انسان تلاشی برای ادامة حیات و برآوردن نیازهای زندگی خویش نخواهد کرد. ادیان الهی نیز بر اهمیت و نقش این خصوصیت روانی انسان آگاه بوده‌اند و در متون خود به آن بسیار پرداخته‌اند. ...  بیشتر