نحوة برخورد با بُغات در فقه با تکیه بر قرآن کریم

صالح حسن زاده

دوره 4، شماره 12 ، مهر 1392، ، صفحه 91-118

https://doi.org/10.22054/ajsm.2014.19

چکیده
  در منابع اسلامی، کلمة «بغی» را به معنای «ظلم و تعدّی بدون حق، یا قیام و شورش» معنا کرده‌اند و منشاء انتخاب این معنی، آیة شریفة (الحجرات/9) می‌باشد. این آیه، هرچند اختصاص به قتال و نبرد و جنگ دارد، امّا از آنجاییکه جنگ به غیر حق یکی از جرائم سیاسی می‌باشد، می‌توان دانست که مراد از «بغی» در این آیه جُرم سیاسی است. روایات ...  بیشتر