نویسنده = فائز، قاسم
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم‌شناسی جری و انطباق و باطن قرآن بر اساس روایات

دوره 4، شماره 13، زمستان 1392، صفحه 7-30

منصور پهلوان؛ قاسم فائز؛ عباس خبیری