تفاوت‌های اساسی رجعت و تناسخ با تکیه بر آیات و روایات

محمد حسین بیات؛ فردین دارابی

دوره 4، شماره 13 ، دی 1392، ، صفحه 31-68

https://doi.org/10.22054/ajsm.2013.286

چکیده
  رجعت و تناسخ از جمله واژگان متداول در زبان مفسّران، متکلّمان و فلاسفه اسلامی است. جای آن دارد که اوّلاً در باب این دو موضوع تنقیح مناط صورت گیرد و معلوم شود که چه تفاوت اساسی میان رجعت و تناسخ در کار است. ثانیاً کدام یک مورد قبول علمای نامدار اسلامی می‌باشد و کدام یک از نظر عالمان تفسیر، کلام و فلسفه مردود است. این مقاله در پی آن است که ...  بیشتر