حدیث پژوهی
نقد و بررسی رساله «اتحاف السائل بما لفاطمه من المناقب و الفضائل»

محمد حسن الهی زاده؛ راضیه سیروسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ajsm.2021.16437.1213

چکیده
  پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت ایشان همواره در میان مسلمانان جایگاه ویژه ای داشته اند. در این میان توجه به حضرت فاطمه (س)، به گونه ای خاص مد نظر علمای خاصه و عامه قرار داشته است. نویسنده مشهور و عالم شافعی مذهب، محمدبن محمدبن عبدالله مصری(975-1035قمری) معروف به "قلقشندی"، رساله ای تحت عنوان «المنتقی من اتحاف السائل بما لفاطمه من المناقب ...  بیشتر