1. دگردیسی انسان در خوانش صاحب المیزان

محمد تقی شاکر؛ محمد تقی رکنی

دوره 5، شماره 17 ، دی 1393، ، صفحه 143-157

http://dx.doi.org/10.22054/ajsm.2015.1481

چکیده
  مسئلة اصلی پژوهش پیش رو، بیان چیستی و چگونگی دگرگونی انسان در کلام وحی با خوانش و رهیافت خِرَد و ساختار اندیشة صاحب «المیزان» می‌باشد. همچنین این مقاله کوشیده است پرسش‌های پیرامون این مسئله بر اساس مبنای علاّمه طباطبائی(ره) را تبیین نماید و بر اساس داده‌های کتابخانه‌ای و به روش توصیفی ـ تحلیلی نوشته یافته است. فرایند این برآیند ...  بیشتر

2. تفاوت‌های اساسی رجعت و تناسخ با تکیه بر آیات و روایات

محمد حسین بیات؛ فردین دارابی

دوره 4، شماره 13 ، دی 1392، ، صفحه 31-68

چکیده
  رجعت و تناسخ از جمله واژگان متداول در زبان مفسّران، متکلّمان و فلاسفه اسلامی است. جای آن دارد که اوّلاً در باب این دو موضوع تنقیح مناط صورت گیرد و معلوم شود که چه تفاوت اساسی میان رجعت و تناسخ در کار است. ثانیاً کدام یک مورد قبول علمای نامدار اسلامی می‌باشد و کدام یک از نظر عالمان تفسیر، کلام و فلسفه مردود است. این مقاله در پی آن است که ...  بیشتر