عدالت بین‌نسلی در استفاده از ذخایر طبیعی از نگاه آیات و روایات

اشکان نعیمی؛ حمیدرضا قاسمی

دوره 7، شماره 22 ، فروردین 1395، ، صفحه 193-216

چکیده
  ذخایر طبیعی توسط خداوند برای استفاده انسان در عالم طبیعت به ودیعه گذاشته شده است. این منابع به میزان بسیار محدودی در اختیار ما هستند و با استفاده کردن به اتمام می‌رسند. سوال پیش رو این است که نسل‌های بعد از ما چه نسبتی با این منابع دارند؟ از منظرهای مختلفی می‌توان به این پرسش پاسخ داد، ما در این مقاله قصد داریم با مراجعه به منابع احکام ...  بیشتر