مشاغل حکومتی در مدینة‌النبی بر پایۀ گزارش‌های رجالی

سیده رقیه سیدی جربندی؛ حامد خانی (فرهنگ مهروش)؛ محمدعلی خالدیان

دوره 11، شماره 41 ، دی 1399، ، صفحه 127-159

https://doi.org/10.22054/ajsm.2022.61246.1708

چکیده
  در منابعِ رجالی، تاریخی و حدیثی داده‌هایی دربارۀ مشاغل مختلف صحابه همچون یکی از شیوه‌های تولید ثروت در عصر نزول قرآن نیز جای گرفته است. بازشناسی و تحلیل این داده‌ها می‌تواند ما را با ابعادی از نظام اقتصادی جامعۀ عرب صدر اسلام آشنا کند و به شناخت بستر نزول آیات قرآن و روایات نبوی هم فایده رساند. مطالعات متعددی را از دیرباز تا دوران ...  بیشتر

عدالت و رفتار صحابه

محمد صدقی

دوره 2، شماره 4 ، مهر 1390، ، صفحه 135-160

https://doi.org/10.22054/ajsm.2011.5474

چکیده
  مسأله‌ی تعدیل همه‌ی صحابه‌ی رسول خدا (ص) نظریه‌ای است که علمای اهل سنّت آن را مطرح کرده‌اند و سخت از آن طرفداری می‌کنند؛ یعنی آنان همه‌ی صحابه را عادل دانسته‌اند و به لوازم آن ملتزم هستند. از آنجا که این نظریه آثار مهم در معارف اسلام، از جمله حجّیت قول صحابی دارد، این مقاله آن را از زاویه‌ی کارکرد خود صحابه مورد نقد و بررسی قرار ...  بیشتر