قرآن پژوهی
سیر استکمالی انسان در تفسیر عرفانی امام خمینی (ره) و آیت الله جوادی آملی (حفظه الله)

الهه هادیان رسنانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1396

http://dx.doi.org/10.22054/ajsm.2017.5201.1046

چکیده
  در این تحقیق به روش مطالعه توصیفی – تحلیلی، به این سوال پاسخ داده می شود که چه مولفه هایی بر کمال علمی و عملی انسان تاثیر نهاده و موجب می شود تا از فرصت زندگی در این دنیا که بهترین و بلکه تنها زمان برای برای رشد و پرورش روح است استفاده نماید ؟ و راهکارهای قرآن و عرفان درباره این مسئله چیست ؟ پس از گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و ...  بیشتر