بررسی التفات در تفسیر «التحریر و التنویر»

رسول محمدجعفری؛ مرضیه حیدری

دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1397، ، صفحه 101-140

https://doi.org/10.22054/ajsm.2019.9857.1106

چکیده
  التفات از صنعت‌های علوم بلاغت است که یادگیری آن به فهم عمیق‌تر اعجاز بلاغی قرآن و ساختار کلام خداوند و درک صحیح آیات الهی نایل می‌سازد. شناخت التفات، اقسام و اهداف آن سبب رفع ابهام در پاره‌ای از آیات می‌شود. تفسیر «التحریر و التنویر» ابن عاشور، از جمله تفاسیری است که به این مهم پرداخته است. وی 188 مرتبه با نام التفات و 28 نوبت با ...  بیشتر