1. آرای دانشمندان فریقین دربارة اهل بیت(ع) در حدیث ثقلین

محمد صدقی آلانق

دوره 6، شماره 18 ، فروردین 1394، ، صفحه 137-162

http://dx.doi.org/10.22054/ajsm.2015.1614

چکیده
  چکیده از مسائل بسیار مهم در حوزة فهم و شناخت هر مکتب، وجود افرادی است که تبیین و توضیح مکتب به عهدۀ آنان است تا افراد دیگر با دخالت‌های غیرعالمانه، زمینۀ سردرگمی را برای پیروان مکتب فراهم نکنند. حال در باب مکتب اسلام این پرسش مطرح است که آیا همان‌گونه که قرآن کریم تبیین دین را به عهدۀ رسول خدا(ص) گذاشته، خود آن حضرت نیز تبیین دین را ...  بیشتر

2. قرآن و جامعة آرمانی

علی سروری مجد

دوره 4، شماره 12 ، مهر 1392، ، صفحه 35-89

http://dx.doi.org/10.22054/ajsm.2014.18

چکیده
  یکی از اهداف بلند قرآن کریم ایجاد زندگی نیکو یا جامعة آرمانی بوده است. البتّه اصطلاح مدینة فاضله یا جامعة آرمانی در قرآن یا متون روایی وجود ندارد، بلکه ریشه در تعالیم انبیا دارد و مجموعة آیات و روایاتی که دربارة اهداف و کیفیّت زندگی مطلوب بشری سخن می‌گوید، ما را به این سمت و سو هدایت می‌کند. از نظر قرآن کریم و روایات معصومین(ع) نه تنها ...  بیشتر