قرآن پژوهی
بررسی علل رواج معنای مشهور و نادرست برای واژه امّی در مطالعات قرآنی

کریم علی محمدی؛ ژیلا حسین زاده خانمیری

دوره 14، شماره 46 ، فروردین 1402، ، صفحه 173-196

https://doi.org/10.22054/ajsm.2023.71284.1885

چکیده
  مفهوم «امّی» یکی از مباحث چالشی در مطالعات دینی است که هم در آثار مستشرقان و هم در مطالعات اندیشمندان و مفسران اسلامی، محور بحث واقع شده است. یکی از دلایل چالشی بودن فهم امّی، کاربرد قرآنیِ این واژه در توصیف پیامبر اکرم(ص) است که منجر به بروز برخی شبهات از سوی عده‌ای و درنتیجه، دفاعیه­های مختلف از سوی مسلمانان شده است. در بین ...  بیشتر