کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: واژه‌شناسی گناه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی واژه‌های مشترک معنوی مربوط به «گناه» در قرآن کریم و روایات

دوره 5، شماره 17، زمستان 1393، صفحه 159-187

10.22054/ajsm.2015.1482

حمید جلیلیان؛ سید ابوالفضل حسینی بناب