نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

بسیاری از سخنان امام علی (ع) در نهج‌البلاغه در غالب وصف آمده است مانند توصیف خداوند، پیامبر و غیره. با توجه به آن‌که وصف در ادبیات عربی یکی از فنون مهم شاعری در کنار مدح، هجو و رثاء است تأکید این مقاله بر آن است که توصیفات نهج‌البلاغه علاوه بر بعد فلسفی، کلامی و عرفانی از حیث ادبی نیز به دقّت مطالعه شود تا روشن گردد بررسی آن از این منظر چه ثمره فقه الحدیثی را به همراه دارد. این مقاله دو راه را در جهت درک بهتر توصیفات نهج‌البلاغه در اختیار ما قرار می‌دهد: یکی پرداختن به ظواهر الفاظ و دیگری پرداختن به آرایه‌های ادبی است زیرا ظواهر الفاظ دارای معانی هستند که گاه به‌صورت آشکار آن را می‌رساند و گاه به‌صورت لوازمی که به همراه آنان است. آرایه‌های ادبی از قبیل تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه نیز هر یک اقتضائاتی را در رساندن معنادارند که با توجّه به آن‌ها به فهم بهتری در معنای توصیفات نهج‌البلاغه می‌توان رسید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Utilizing the Appearances of Words and Literary Arrays in Understanding the Descriptions of Nahj al-Balaghah

نویسندگان [English]

  • ali asadiasl 1
  • hasan naghizadeh 2
  • seyyed mahdi zafarhosseini 3

1 Associate Professor Department of Koranic Studies Faculty of Theology Ferdowsi University Of Mashhad

2 Professor of Quran and Hadith Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Ph.D. in Quran and Hadith Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Many of the sayings of Imam Ali (as) in Nahj al-Balaghah have been expressed in the form of descriptions, such as the description of God, the prophets, and so on. Considering that the description in Arabic literature is mentioned as one of the important techniques of poetry along with praise, satire, and mourning, this article emphasizes the descriptions of Nahj al-Balaghah in addition to the philosophical, theological, and mystical dimensions from a literary point of view to clarify what fruit of hadith jurisprudence brings from this point of view. This article provides us with two ways to better understand the descriptions of Nahj al-Balaghah. Because the appearances of words have meanings that sometimes convey them clearly and sometimes in the form of accessories that come with them. Literary arrays also each have implications for conveying meaning, of course, the arrays that are spoken of in the science of expression, such as similes, metaphors, metaphors, and irony, are not arrays of novel science

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nahj al-Balaghah
  • Hadith
  • Description
  • Appearances of Words
  • Literary Arrays
نهج‌البلاغه، گردآوری سید رضی.  (1414).  تحقیق عزیز الله عطاردی، قم، مؤسسه نهج‌البلاغه.
ابن ابی الحدید، عز الدّین ابو حامد. (1377).  شرح نهج‌البلاغه، مصحح: محمد ابوالفضل ابراهیم، قم: کتابخانه عمومی‌آیت الله مرعشی نجفی.
ابن اثیر، عزالدین أبو الحسن علی بن ابی الکرم. (1965).  الکامل فی التاریخ، ج 2، بیروت: دار صادر -دار بیروت.
ابن سعد، محمد بن سعد بن منیع الهاشمی. (1990).  الطبقات الکبری، تحقیق: محمد عبدالقادر عطا، ج 2، بیروت: دار الکتب العلمیة.
ابن منظور، ابوالفضل جمال‌الدین محمد بن مکرم .(1414).  لسان العرب، تصحیح: الجوائب احمد فارس صاحب، ج 1، 5، 10 و 14، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع- دار صادر.
انصاریان، حسین. (1388).  نهج‌البلاغه/ترجمه انصاریان، قم: دار العرفان.
بحرانی، میثم بن علی بن میثم . (1362) . شرح نهج‌البلاغه، ج 1 و 2، بی‌جا: دفتر نشر کتاب.
بدیع یعقوب، امیل.،  عاصی، میشل. (1987).  المعجم المفصّل فی اللغة و الأدب، بیروت: دار العلم للملایین.
جمعی از علما. (بی‌تا).  جامع المقدمات، ج 1، تحقیق: جراثی‌می‌جلیل، قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة.
حاوی، ایلیا. (1987).  فنّ الوصف و تطوّره فی الشعر العربی، بیروت: دار الکتاب اللبنانی.
حسینی شیرازی، سید محمد. (بی‌تا).  توضیح نهج‌البلاغه، ج 2، تهران: دار تراث الشیعة.
حلّی، حسن.  (1382).  کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، تحقیق: سبحانی، جعفر، تهران: مؤسسه امام صادق.
خوانساری، آقا جمال محمد بن حسین. (1366).  شرح آقا جمال خوانساری بر غررالحکم و درر الکلم، تحقیق: حسینی ارموی محدث، جلال‌الدین، تهران: دانشگاه تهران.
شوشتری، محمدتقی. (1376).  بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغة، ج 1، تهران: انتشارات امیرکبیر.
صادقی رواندی، نرجس. (1390).  ساختار ادبی وصف در نهج‌البلاغه، پایان‌نامه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران.
طباطبایی، محمدحسین. (1417).  المیزان فی تفسیر القرآن، ج 1، قم: مکتبة النشر الإسلامی.
طبری، ابوجعفر محمد بن جریر. (1967).  تاریخ الطبری، ج 2، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: دار التراث.
طوسی، محمد بن الحسن.  (1414).  الامالی، تحقیق: مؤسسه البعثة، قم: دار الثقافة.
فاضل مقداد. (1420).  الأنوار الجلالیة فی شرح الفصول النصیریة، محقق: علی حاجی‌آبادی و عباس جلالی نیا، مشهد: مجمع البحوث الإسلامیة.
فیومی، احمد بن محمد مقری.  (بی تا).  المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم: دار الرضی.
کاشانی، فیض.  (1418). علم الیقین فی أصول الدین، ج 1، محقق: محسن بیدارفر، قم: انتشارات بیدار.
کاشانی، ملأ فتح‌الله.  (1378). تنبیه الغافلین و تذکرة العارفین، ج 1، مصحح: سید محمدجواد ذهنی تهرانی، تهران: انتشارات پیام حق.
مطهری، مرتضی. (1374).  شرح منظومه، قم، انتشارات صدرا.
مظفر، محمدرضا. (1370).  اصول الفقه، ج 1، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
ناصیف، امیل.  (1416).  أروع ما قیل فی الوصف، بیروت: دار الجیل.
الهاشمی، احمد. (1410).  جواهر الادب فی ادبیات و انشاء لغة العرب، بی‌جا: استقلال.
الهاشمی، احمد.  (1384).  جواهر البلاغه، ج 1، قم: نشر بلاغت.
واقدی، محمد بن عمر.  (1989).  المغازی، ج 1 و 3، محقق: مارسدن جونس، بیروت: دار الکتب العلمیة