نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

چکیده

کلام خداوند در جامع‌ترین کتاب آسمانی «قرآن» و در اوج بلاغت و فصاحت ادبی و محتوایی همواره از دیرباز الهام بخش شاعران و نویسندگان آشنا و مأنوس با این موهبت الهی بوده و بدون تردید سرچشمۀ بسیاری از متون ادبی، خصوصاً ادبیات تعلیمی بوده‌است. امیرخانی از نویسندگان جوان و توانای معاصر است که بیش از نویسندگان دیگر از قرآن به صورت‌های مختلفی در نوشته‌های خود بهره‌برده‌است و اصولاً آغازگر کاربرد نوین آیات قرآن در حوزۀ رمان‌نویسی است که پیش از وی سابقه نداشته است. وی افزون بر انس و الفت با قرآن، شیوه‌های بدیعی را در تأثیرپذیری از قرآن با خلاقیّت ادبی خود آفریده‌است. تنوّع روش‌های بهره‌گیری از آیات قرآن در رمان‌های او در دو بخش بررسی‌می‌شود: شیوه‌های سنّتی تأثیرپذیری از قرآن و نوآوری وی در تأثیرپذیری از آیات قرآن. نوآوری در رسم‌الخط، نوآوری در ترجمۀواژه‌ها، تصویرآفرینی با واژه‌ها و آیات و نوآوری درکاربرد نشانه‌های قرآنی از جمله شیوه‌های منحصر به‌فرد او در بهره‌گیری از قرآن است. هدفِ اصلیِ رضا امیرخانی در به‌کارگیریِ این شیوه‌ها در رمان‌های خود، دستیابی به معانی جدید بوده و به هیچ عنوان قصد تحریف یا اهانت به ساحت مقدس قرآن را نداشته‌است. این جستار برمبنای تحلیل محتوای کیفی متن و جامعۀ متن پژوهش، مهم‌ترین رمان‌های امیرخانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The impressible Styles of Quran in the romans’ Reza Amirkhani

نویسندگان [English]

  • Amirhosein Aghebati 1
  • Behjatosadst Hejazi 2
  • Seyyed Amir Jahadi 2

1 Master of Comparative Literature, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

چکیده [English]

Language of god in the most exhaustive empyreal book “Quran” and in apex of literary oration, eloquence and contain, always of foretime had been inspiratory to poets and writers familiar and habitude with divine blessing and indubitable had been fountain many of literary texts especially didactic literature. In sometimes we observe the most impressible of Quran in Persian literature, for example of fifth century until eighth century. Amirkhani is one of the young and capable authors in contemporary period, that has operated more of other authors of Quran to variant kinds in his writings and primarily he is originate new use Quran’s Ayat in the circle of write roman that before him hasn’t prehistory. He moreover fondness and familiarity with Quran, has created new styles in impressible of Quran with literary excogitate. Diversity styles exploitation of Quran’s Ayat in his romans, has been surveyed in two section: Traditionalism styles impressible of Quran & His innovation in impressible of Quran’s Ayat. Innovation in line drawing, innovation in translation of words and image processing with words and Ayat and Innovationin in signs of Quran, are among his exclusive styles in exploitation of Quran. Origin aim of Reza Amirkhani in use this styles in his romans, has been access to new meanings and never his purpose of distort or contempt to holy area of Quran. This research is based analysis quality content of text and society of research text are most important romans of Amirkhani.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Quran"
  • Ermia”
  • “Bivatan”
  • “Rahesh”