نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانش‌پژوه سطح 3 تفسیر و علوم قرآن، مدرسة تخصصی قرآن و عترت، حوزة علمیة خراسان، مشهد، ایران

چکیده

یکی از آیاتی که تفسیر آن محل اختلاف مفسّران بوده عبارت «و عَلَی الَّذینَ یُطیقونَه» در آیه 184 سوره بقره است. نظر به آنکه فعل «یُطیقونه» در این آیه مثبت بکار رفته، مفسّران را در فهم عبارت مذکور دچار چالش نموده است. نوشتار حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته، در صدد است تا با گذاری به سیر تطوّر فهم این آیه در اندیشه مفسّران، زمینه‌ی فهم دقیق تر آیه را فراهم آورده و داده‌های لازم جهت داوری صحیح پیرامون شروط و استثنائات روزه در قرآن را بازیابی کند. با بررسی‌های انجام شده در این تحقیق روشن شد که بر حسب سیر زمانی از قرن اول تا عصر حاضر، به ترتیب سیر فهم مفسّران، مباحثی همچون؛ اختلاف قرائت، فرضیه نسخ، در تقدیر گرفتن حرف نفی یا فعل «کانوا»، بیان مصادیق «یُطیقونَه» و تبیین معنای دقیق این ماده در آیه مورد بحث بوده است. از میان این دیدگاه‌ها، تلاش مفسّران اخیر در قرن چهاردهم و پانزدهم در فهم آیه به برداشت صحیح از آیه کمک شایانی کرده است. این تلاش‌ها از طریق کشف حقیقت معنایی «یُطیقونَه» بوده که به مقارنت قید مشقّت در ماده «یُطیقونَه» انجامیده و در نظّرات مفسرانی از صحابه همچون ابن عباس هم بدان اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The process of evolution of the commentators's understanding of the phrase "And upon those who believe in the ransom of the food of the poor" in verse 184 of Surah Al-Baqarah

نویسندگان [English]

  • Mahdi Ebadi 1
  • mohammad moghtari 2

1 Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Faculty of Medicine, Shahrood University of Medical Sciences, Shahrood, Iran

2 3rd Level Scholar of Qur'an Interpretation and Sciences, Specialized School of Qur'an and Etrat, Khorasan Faculty of Science, Mashhad, Iran

چکیده [English]

One of the verses whose interpretation has been the point of disagreement of the commentators is the phrase "وَعَلَى الَّذِینَ یُتیقونَه" in verse 184 of Surah Al-Baqarah. Since the verb "yatiquna" is used positively in this verse, it has challenged the commentators to understand the phrase. The present article, which has been done by descriptive-analytical method, seeks to provide a more accurate understanding of the verse by retrieving the evolution of the understanding of this verse and retrieving the necessary data to correctly judge the conditions and exceptions of fasting in the Qur'an. Slowly Through the studies conducted in this research, it became clear that according to the time course from the first century to the present era, in order of the understanding of the commentators, topics such as; The difference between the recitation, the hypothesis of abrogation, in the appreciation of the negation letter or verb "Kanwa", the expression of the examples of "Yatiquna" and the explanation of the exact meaning of this article in the verse have been discussed. Among these views, the efforts of recent commentators in the fourteenth and fifteenth centuries to understand the verse have contributed greatly to the correct interpretation of the verse. These efforts have been through the discovery of the semantic truth of "Yatiquna", which has led to the comparison of the difficulty in the article "Yatiquna" and has been mentioned in the views of commentators of the Companions such as Ibn Abbas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fasting
  • abrogation
  • evolution
  • obedience
  • 184 Baqara