نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

فطرت یکی از اساسی ترین موضوع هایی است که قرآن کریم در زمینه انسان شناسایی و به دنبال آن هستی شناسی بدان پرداخته است. بر این اساس، واکاوی فطرت و ابعاد آن و نقش بنیادین آن در حوزه فرد و اجتماع از منظر قرآن از بایسته هایی است که نتایج آن می تواند تاثیر فراوانی در اسلامی سازی معرفت و اسلامی سازی حیات انسانی داشته باشد. این مقاله با بهره گیری از آیه فطرت و تحلیل مفاهیم مطرح شده در آن و نیز نیم نگاهی به بحران ها، دغدغه ها و مشکلات نظری و عملی بشر به دنبال آن است که برخی پیام ها، دلالت ها و ظرفیت ها، نتایج و لوازم ، مبانی اخلاقی و بنیان های مطرح شده در این آیه شریفه برای حل بحران ها و مشکلات بشر را مورد واکاوی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Anthropological and Ontological Capacities of Fitrah from the Qur’an’s Point of View

نویسنده [English]

  • mohsen miri

چکیده [English]

As an essential subject in anthropology and thus ontology, fitrah (nature) has been fervently addressed in the Holy Qur’an. Therefore, the study of fitrah and its personal and social aspects and roles from the Qur’an’s viewpoint is essential to the Islamization of knowledge and human life. The present paper analyzes the content and connotations of Āye-e Fitrah (Verse of Nature) in order to find a solution for the crisis, concerns, and problems presently plaguing the international community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fitra
  • Religion
  • Human nature
  • Monotheism
  • unity of humanity
  • justice
  • International community