نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

شریعت مقدس اسلام که آخرین دین در سلسله آیین های آسمانی است، شریعتی دور از افراط و تفریط است؛ شریعتی است که حتی در قصاص و انتقام آن، روح حیات وجود دارد. ایستادگی و استقامت را در برابر دشمنان معاند زورگو به پیروان خود دستور داده است و نسبت به محرومان و ستمدیدگان، حد اعلای فروتنی را بدانان یاد داده است. خداوند متعال در قرآن مجید خطاب به پیروان این آیین پاک می فرماید: کذالک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا: همچنان شما مسلمانان را امت میانه رو قرار دادیم تا الگو و سرمشق دیگر مردمان جهان باشید، چنان که پیامبر اسلام را تمام الگوی شما قرار دادیم. رسول گرامی ص نیز بارها بدین نکته اشاره فرموده است: ان الله بعثنی رحمه للعالمین: خداوند مرا به عنوان لطف و رحمت برای جمیع جهانیان مبعوث فرموده است. بنابراین هم دین اسلام دین رحمت است و هم وجود پیامبر این آیین، لطف محض برای همه عالم وجود است. این مقاله کوشیده تا چهره تابناک اسلام را با بررسی و بیان قاعده فقهی نفی عسر و حرج برای فرهیختگان نشان دهد و الطاف بیکران الهی را در جعل احکام شرعی بدون عسر و حرج مبرهن سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Denegation of Intolerable Hardship Rule in Light of the Qur’anic Verses and Islamic Narratives

نویسنده [English]

  • mohamad hoseyn bayat

چکیده [English]

As the last divine religion, Islam is free from radicalism. Even its attitude towards revenge and punishment brims with life. It urges the believers to stand against the enemies and be kind to the oppressed and underprivileged. According to the Holy Qur’an, “Thus, have We made of you an Ummat justly balanced, that ye might be witnesses over the nations, and the Messenger a witness over yourselves” (2:143). The Holy Prophet of Islam (SAW) also states, “Verily, Allah has sent me as a blessing for all the nations of the world.” Not only is Islam the religion of mercy, but also the Holy Prophet of Islam (SAW) is a blessing for mankind. This article is an attempt to unveil the luminous face of Islam through La Osr va Haraj Rule (Denegation of Hardship Rule).

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Qur’an
  • hadīth
  • intolerable hardship
  • jurisprudence rule