نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذرباییجان

2 دانشجوی دانشگاه شهید مدنی آذرباییجان

چکیده

داستان های قرآن کریم ، خصوصیات و ویژگی های منحصر به فردی دارد که مختص خود قرآن است به گونه ای که از یک داستان ، آن بخش از وقایع را بازگو می کند که در برآوردن هدف هدایت قرآن موثر است و پایبند به این نیست که تمام جزئیات وقایع را بیان کند. در این مسیر از داستان های تخیلی و تو خالی برای ارائه هدف خود استفاده نمی کند اما این به معنای آن نیست که قرآن در بازگو کردن قصه های خود از قالب های هنری استفاده نمی کند. یکی از شیوه های بیانی قرآن برای تبیین حقایق و مطالب فراتر از درک محدود بشری، به کار بردن تمثیل و تشبیه است تا مخاطبان در نسل های مختلف، آن را درست بشناسند و درک کنند چنان که می فرماید: و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. این مثال ها را برای مردم می زنیم. باشد که بیندیشند. برخی از مفسران، داستان هایی از قرآن را فقط نمادین دانسته اند و واقعیت آن را انکار کرده اند در حالی که گروهی دیگر، کلام و بیان قرآن را واقعیت می دانند. این جستار به بیان دیدگاه های مفسران در این زمینه پرداخته، تعابیر ایشان در واقعی یا تخیلی بودن برخی از داستان های قرآنی را مورد بحث قرار داده است و بر این اساس به عنوان نمونه، به بررسی داستان آدم ع و فرزندانش پرداخته است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Nature of the Qur’anic Stories

نویسندگان [English]

  • samad abdollahi abed 1
  • mohamad bostan ahmad abad 2

چکیده [English]

The Qur’anic stories possess characteristics which are unique to the holy book of Islam. Only parts of the story which serve the guiding purpose of the Qur’an are narrated, and details are sometimes left out. The fact that it refrains from using shallow imaginative stories does not suggest that the Holy Qur’an does not use literary forms in its narration of stories. It uses allegory and simile; therefore, different generations would understand the facts beyond mankind’s limited understanding. As stated by Allah the Almighty, “Such are the similitudes which We propound to men, that they may reflect” (59:21). Some interpreters describe the Qur’anic stories as symbolic and reject their truth. On the other side, some believe in their veracity. This article studies the interpreters’ attitudes towards the Qur’anic stories, including the story of Adam and his children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • story
  • Realism
  • Symbolic
  • Imagination