نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

آیه 33 سوره احزاب به آیه تطهیر معروف است. خداوند سبحان در این آیه، اهل بیت را از هر گونه پلیدی و پلشتی و ناپاکی مصون معرفی فرموده است. مصداق های دقیق اهل بیت کیانند؟ همه دانشمندان شیعه و گروهی از علمای اهل سنت این آیه را درباره اصحاب کساء می دانند و برخی دیگر از آنان، زنان پیامبر ص را نیز از مصادیق آن گمان می کنند. اما اینکه کدام گروه در رای و اعتقاد خود بر راه صواب هستند و کدام گروه بر طریق خطا می روند؟ در این مقاله پاسخ این پرسش با ادله عقلی، نقلی و ذکر دقیق منابع در حد امکان ذکر شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prophet Muhammad’s Infallible Household (AS) in the Verse of Purity

نویسنده [English]

  • esmail tajbakhsh

چکیده [English]

Verse 33 of Sūrah al-Ahzāb of the Holy Qur’an is referred to as the Āye-e Tathīr (Verse of Purity). In this verse, Allah the Almighty announces His intention to purify Ahl al-Bayt (Prophet Muhammad’s Infallible Household (AS)) from uncleanliness and sin. The question remains as to who are the referents of Ahl al-Bayt. All Shiite and some Sunni scholars believe it to refer to Ahl al-Kesā (People of the Cloak), and some claim that it refers to prophet’s wives. This article seeks to address this important question.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Qur’an
  • Prophet’s Infallible Household (AS)
  • Verse of Purity
  • Qur’anic exegesis
  • Prophet’s wives
  • Five Infallible Members of the Household (AS)