نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بنیادی ترین مطلب در مباحث اعتقادی که وجه امتیاز ماتریالیست ها و لائیک های دنیا از معتقدین به وجود خداوند است مساله اعتقاد به وجود حقیقت مطلق به نام خدای متعال است. از این روی، نخستین مساله ای که برای جوینده حقیقت مطرح است و پیش از هر چیز باید پاسخ صحیح آن را به دست بیاورد این است که آیا خدایی وجود دارد یا نه؟ برای به دست آوردن پاسخ این پرسش، راه های فراوان و گوناگونی وجود دارد که در کتاب های مختلف فلسفی و کلامی و نیز در بیانات پیشوایان دینی و کتاب های آسمانی به آنها اشاره شده است لکن روش هایی مهم که در مقام استدلال وجود دارد مجموعا به پنج روش تقسیم می شود: 1. روش عرفا 2. روش فلاسفه الهی 3. روش متکلمان 4. روش دانشمندان طبیعی 5. روش قرآن و سنت. هر کدام از این روش ها خود به شیوه های گوناگون منشعب می شوند و عمده نظر در این نوشتار به روش فلاسفه و متکلمین است که در قرآن و احادیث معصومین ع به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Arguments for God’s Existence in the Qur’an and Hadīth

نویسنده [English]

  • mohamad shaban pour

چکیده [English]

Belief in God’s existence is the most fundamental ideological issue and a matter for constant debate between the materialists and secularists and the believers in God. Therefore, the seekers of truth should first address the question as to whether God exists or not. There are different ways which would help find the answer; however, the most important ones are divided into five categories, including those proposed by the mystics, those proposed by the philosophers of religion, those proposed by the scholars of ilm al-kalām, those proposed by the natural scientists, and finally those proposed by the Holy Qur’an and sunnah. The above categories are further divided into a number of subcategories which are briefly discussed in this paper to facilitate further research and study. It is worth underlining that this paper mainly studies and compares the techniques proposed by the philosophers of religion and scholars of ilm al-kalām which are based on the Holy Qur’an and Shia hadīth collections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Qur’an
  • hadīth
  • argument
  • Fitrah
  • occurrence
  • necessity and contingency
  • order