نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
سیده فهیمه ابراهیمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اسماعیل اثباتی حدیث پژوهی استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عباس اشرفی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسام امامی دانالو حدیث پژوهی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مونا امانی پور حدیث پژوهی استادیار, علوم قرآن و حدیث
سعید انواری گروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی
محمدحسین بیات استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سید خلیل باستان عضو هیئت علمی
مریم برهمن گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
زهرا بشارتی قرآن پژوهی مدرس دانشگاه علامه طباطبائی
حمیدرضا بصیری
حمزه علی بهرامی قرآن پژوهی استادیار گروه معارف دانشگاه اصفهان
مریم پرویزی دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
زری پیشگر استادیار معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران
اسماعیل تاج بخش
یاسر تک فلاح استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
محمد جواد جاوید
علی رضا جعفرزاده کوچکی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
محسن حبیبی
صالح حسن زاده قرآن پژوهی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
سیده فاطمه حسینی میرصفی قرآن پژوهی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد یادگار امام خمینی (ره)، تهران، ایران
معصومه السادات حسینی میرصفی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
علی حسن نیا استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد
وحید خاشعی ورنامخواستی گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
ابوالفضل خوشمنش دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
فرشته دارابی حدیث پژوهی دانشگاه علامه طباطبائی
محمدهادی یداله پور قرآن پژوهی دانشگاه علوم پزشکی بابل
قاسم درزی
فاطمه دست رنج قرآن پژوهی دانشیار دانشگاه اراک، اراک، ایران
فرزاد دهقانی قرآن پژوهی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.
غلامرضا ذکیانی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
شیرین رشیدی عضو هیئت علمی گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی
عباسعلی رهبر
کاوس روحی برندق قرآن پژوهی عضو هیات علمی
علی سروری مجد
مریم سعیدیان جزی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
محمد کاظم شاکر قرآن پژوهی گروه علوم قرآن و حدیث - دانشکده الهیات - دانشگاه علامه طباطبائی - تهران - ایران
محمد مهدی شاهمرادی فریدونی استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران
علی شریفی قرآن پژوهی دانشگاه علامه
عنایت شریفی قرآن پژوهی هیأت علمی
محمد شعبانپور
رضا صابری روابط عمومی، ارتباطات، علامه طباطبایی
رقیه صادقی نیری قرآن پژوهی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان . دانشکده الهیات . گروه علوم قرآن
محمد صدقی
امن اله طایران قرآن پژوهی هیت علمی دانشگاه پیام نور استان تهران
سعید طاووسی مسرور استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
اصغر طهماسبی بلداجی مدرس دانشگاه
محمدعلی عاشوری کیسمی فلسفه، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
عبدالمطلب عبداله دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
محمد عترت دوست قرآن پژوهی استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
فتحیه فتاحی زاده هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)
علی رضا فخّاری قرآن پژوهی عضو هیئت علمی
امیر حسین فراهانی
جمال فرزند وحی حدیث پژوهی عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
ابراهیم فلاح عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
فاطمه فلاح تفتی حدیث پژوهی فقه و حقوق اسلامی/دانشکده الهیات/دانشگاه علامه طباطبایی
سعید قاسمی پرشکوه قرآن پژوهی دانشگاه علاّمه طباطبائی تهران
زهره قربانی مادوانی دانشگاه علامه طباطبائی
بخشعلی قنبری دانشیار ادیان و عرفان دانشگاه آزاد تهران مرکز(مرکزی)
رقیه کاردل ایلواری حدیث پژوهی مدرس دانشگاه زنجان
علی کربلایی پازوکی
زهرا کرم زادگان دانشگاه علامه طباطائی - گروه زبان و ادبیات عربی
حسن کرمی محمدآبادی حدیث پژوهی دانشجوی دکتری دانشگاه تهران- مدرس دانشگاه فرهنگیان
بیژن کرمی میرعزیزی قرآن پژوهی هیئت علمی
حسین کلباسی اشتری استاد فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
روح الله محمدعلی نژاد عمران قرآن پژوهی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
محسن میری قرآن پژوهی عضو هیات علمی جامعه المصطفی ص العالمیه
مریم مرادی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات روسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی.
جلال مرامی قرآن پژوهی مدرس دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی میرکیائی
غلامرضا مستعلی
عباس مصلایی پور یزدی
مهدی مطیع
عبدالرضا مظاهری
داوود معماری عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی قزوین
علیرضا منوچهریان
سید جابر موسوی راد استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
میرسعید موسوی رضوی
نسرین موسیوند دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی
مریم نادری مدرس دانشگاه فرهنگیان
رضا ناظمیان دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عبداله نصری
صفر نصیریان قرآن پژوهی دانش آموخته گروه شیعه شناسی و معارف اسلامی/دانشکده الهیات/پردیس فارابی دانشگاه تهران/قم/ایران
اشکان نعیمی قرآن پژوهی عضو هیات علمی/دانشگاه علامه طباطبائی
سید محمد نقیب قرآن پژوهی دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
محسن نورائی قرآن پژوهی دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث. دانشکده الهیات و معارف اسلامی. دانشگاه مازندران
مهناز نوروزی گروه روسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبائی

login