مبانی و اصول ویژه جهاد کبیر بر پایه قرآن کریم

حمید مروجی طبسی؛ محمدعلی رضایی اصفهانی؛ رحمان عشریه

دوره 11، شماره 40 ، مهر 1399، ، صفحه 97-131

https://doi.org/10.22054/ajsm.2022.60544.1695

چکیده
  عنوان جهاد کبیر در آیه «فَلاتُطِعِ الکافِرینَ وَجاهِدهُم بِهِ جِهاداً کَبیراً»(الفرقان/52) آمده است. باتوجه ‌به مکی‌بودن سوره فرقان و سیاق آیات مکی، جهاد کبیر، بسته جامعی از راهکارهای غیرنظامی مقابله با دشمنان است که جامعه اسلامی را در برابر هرگونه تهاجم و تسلط غیرنظامی، مصون می‌سازد. استخراج مبانی و اصول جهاد کبیر از قرآن ...  بیشتر