ارائه الگوی آسیب‌های اجتماعی فمینیسم اسلامی از منظر آیات قرآنی و احادیث

محمد فاتحی؛ محمد جواد توکلی خانیکی

دوره 12، شماره 42 ، فروردین 1400، ، صفحه 127-149

https://doi.org/10.22054/ajsm.2022.68228.1847

چکیده
  به‌موازات تلاش‌های همیشگی دولت‌های غربی جهت نفوذ فرهنگی در جوامع اسلامی، از اواخر دهه 1990 موج فمینیسم اسلامی در بسیاری از کشورهای اسلامی به راه افتاده است. ازآنجاکه این نهضت پسوند اسلامی را یدک می‌کشد سعی بر آن دارد که خود را مجزا از فمینیسم سکولار معرفی نموده و بدین ترتیب جایگاه مناسبی در بین جوامع اسلامی برای خود ایجاد کند. با توجه ...  بیشتر