کاربرد کنایه در پرتو آیاتی از قرآن کریم

روح‌الله نصیری

دوره 5، شماره 14 ، فروردین 1393، ، صفحه 109-126

https://doi.org/10.22054/ajsm.2014.1299

چکیده
  چکیدهبیان صریح بعضی از معانی خوشایند نیست، ولی به وسیلة کنایه، همان معانی را می‌توان با اسلوبی مؤثّر و بلیغ بیان نمود. کنایه از تصریح بلیغ‌تر است، چراکه کنایه مانند ادّعای مفهومی است با ارائة دلیل. کنایه ذکر ملازم معنایی است تا ذهن مخاطب را از آنچه در کلام آمده، به آنچه نیامده منتقل کند. استفاده از کنایه در کلام علل گوناگونی دارد که ...  بیشتر